Година на построяване
-
Кратка информация

* Възрожденска сграда - Турски складове от 1864г.

Автор
-
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Държавна частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес