Година на построяване
1869 г.
Кратка информация

Сградата е построена в края на XIX век, с даренията на варненския търговец Параскева Николау. Той емигрира в Одеса, но завещава 126 900 сребърни рубли за строителството, за заплатите на персонала и за издръжката на болните. Болницата започва да функционира на 8 ноември 1869 г. През годините е служила за холерен изолатор, военен лазарет, инфекциозна болница, родилен дом, противобясна станция, бактериологична станция, санепидстанция, хигиенно-епидемиологичен институт.

Автор
майстор Янко Костанди
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес