Година на построяване
1888 г.; Достроена през 1915 г.
Кратка информация

Протестантска църква "Д-р Лонг" е построена през 1888г. През 1915г. е достроена до уличната регулация от арх. Манол Йорданов.В момета в сградата се помещава Куклен театър - Варна.

Автор
арх. Манол Йорданов - дострояване
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Държавна публична
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес