Година на построяване
1927 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Стефан Бакърджиев.

Автор
арх. Евгени Дякович
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Общинска публична
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес