Година на построяване
1890 - 1891г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Атанас Велчев. Прз 1910 година към сградата е пристроено ателието на художника Георги Велчев. По инициатива на градския народен съвет - Варна и наследниците на художника на 25 май 1960г. е открит музей-постоянна експозиция на варненския художник Георги Велчев.

Автор
арх. Евгени Дякович
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Общинска публична
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес