Година на построяване
1911 г.
Кратка информация

* Проектирана за Жилищно-търговска сграда на Къща на Йордан Тодоров/Теодоров.

Автор
арх. Манол Йорданов *
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес