Година на построяване
1908 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Димитър Радев. През 1926г. арх. Ангел Леонкиев прави проект за три капандури.

Автор
арх. Димитър Раделия
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
Ансамблово значение
Адрес