Година на построяване
1933 г.
Кратка информация

През 1933г. арх. Николай Хорозов прави проект за "пристрояване и надстрояване на жилищни помешения над съществуващите дюкяни на г-н Никола Д. Лабаков".

Автор
арх. Николай Хорозов
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес