Година на построяване
1906 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Аспасия Ранкова.

Автор
Преустроена 1928 г. от арх. Тодор Златев и арх. Димитър Коев
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Категория
Ансамблово значение
Адрес