Година на построяване
1924 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на М. Чакалов.

Автор
арх. Евгени Дякович
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес