Година на построяване
1921 г. / одобрен 1922 г.
Кратка информация

Проектирана за Банково здание на Варненска Популярна банка.

Автор
арх. Георги Костов
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес