Година на построяване
1887 г.
Кратка информация

Проектирана за Хотел "Комерсиал" на Стоян Авренски. Преустроена от Л. Гайтанджиев през 1910г.

Автор
-
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес