Година на построяване
1910 г.
Кратка информация

Проектирана за къща на Иван Банов, вероятно в края на XIX век. През 1910г. арх. Дабко Дабков прави проект за изменение на фасадата на Ст. Банов и сградата придобива сегашния си вид.

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес