Година на построяване
1926 г.
Кратка информация

Проектирана за Хотел "Шумен" на Дамян Ангелов. Надстроена през 1933г.

Автор
арх. Стефан В. Попов
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес