Година на построяване
1912 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Станка Ст. Х. Пейчева. По-късно, след 1925г. , там се помещава Търговска къща "Родригес". Актуалната й функция е административно-търговска, но сградата е необитаема, в изключително лошо техническо състояние.

Автор
арх. Йосиф Хаджи Стоянов
Техническо състояние
В риск
Собственост (преобладаваща)
Държавна частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес