Година на построяване
1909 г.
Кратка информация

-

Автор
арх. Дабко Дабков *
Техническо състояние
В риск
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес