Година на построяване
1929 г.
Кратка информация

Проектирана за "къща с дюгени на Агоп Оханес Гьозюбьойкян и Артюн Агоп Гьозюбьойкян".

Автор
инж. Стефан Сапарев
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
Адрес