Година на построяване
1931 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищно-търговска сграда на В. Бянова.

Автор
арх. Дабко Дабков *
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес