Година на построяване
1912 г.
Кратка информация

Проектирана за Жилищно-търговска сграда на Аврам Презенти.

Автор
арх. Ставри Д. Ставридис
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес