Година на построяване
1912 г. / 1924г. - надстройка
Кратка информация

Има данни, че е проектирана от арх. Манол Йорданов за жилищна сграда на Гарабет Сандалджиян през 1912г. Съществува проект от 1924г. за надстрояване с един етаж, с автор арх. Антон Франгя.

Автор
арх. Манол Йорданов / арх. Антон Франгя - надстройка
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес