Година на построяване
1926 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Димитър Г. Шишко.

Автор
инж. Янко Мустаков
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес