Година на построяване
1922 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищно-търговска сграда на Д. Тахов.

Автор
арх. Георги Костов *
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес