Година на построяване
1923 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищна сграда на Стефан Капитанов.

Автор
арх. Антон Франгя *
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес