Година на построяване
1908 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Коста Ранков.

Автор
арх. Николай Хорозов
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Сливница-Централен вход на Морската градина"
Категория
Ансамблово значение
Адрес