Година на построяване
1924 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищно-търговска сграда на Стефан Ив. Райков. Пристроена през 1929г. от Йордан Райков.

Автор
арх. Дабко Дабков *
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес