Година на построяване
1928 г.
Кратка информация

Проектирана за клиника на д-р Д. Цонев, сградата е построена 1928г. През 1932г. бива преустроена в хотел "Империал", а след 1944г. функционира като Военно окръжие.

Автор
арх. Йосиф Хаджи Стоянов
Техническо състояние
В процес на реставрация / адаптация
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес