Година на построяване
1924 г.
Кратка информация

*Проектирана за жилищно-търговска сграда на Атина Георгиева.

Автор
арх. Стоян Доков и инж. Коста Ранков *
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес