Година на построяване
1908 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Парсек Сюзмеян.

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Категория
Ансамблово значение
Адрес