Година на построяване
1929 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Калоян Манолов. През 1929г. е изготвен проект от арх. Стоян Доков за пристройка на кухня и столова.

Автор
арх. Стоян Доков
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес