Година на построяване
1901 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Пандели Зенгинов през 1901г. През 1921г. авторът - арх. М. Йорданов проектира пристройка и втрои етаж. Сградата е известна като бившия Хотел "Македония".

Автор
арх. Манол Йорданов
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес