Година на построяване
1911 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Пандели Д. Зенгинов.

Автор
инж. Георги Б. Бърнев
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес