Година на построяване
1914 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда "за четири семейства на братя Коста и Георги Петрови" (надпис от оригиналния проект.

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес