Година на построяване
1925 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Христо Констанатинов.

Автор
арх. Стоян Доков
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес