Година на построяване
1915 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищно-търговска сграда на Никола и Стефан Тасеви.

Автор
арх. Дабко Дабков *
Техническо състояние
В процес на реставрация
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес