Година на построяване
1929 г. - надстройка
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Киряк Георгиев.

Автор
арх. Стоян Доков - - надстройка
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес