Година на построяване
1910 г.
Кратка информация

* Проектирана за Жилищно-търговска сграда на Хюсеин Беширов.

Автор
арх. Димитър Раделия *
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес