Година на построяване
1900 г.
Кратка информация

Проектирана през 1900 г. за жилищно-търговска сграда на Димитър Паница от арх. Торос Тороманян.Сградата е известна като "Дамската сладкарница". Надстроена е през 1921г. През 1926г. арх. Антон Франгя проектира нова главна фасада. Първоначално приземната част е служела за дюкяни на собственика. По-късно функционира като книжарница, сладкарница, а през 1928 г. тук се помещава първата обществена библиотека в гр. Варна. След 9 IX 1944 г. къщата се национализира и се използва за клуб на БЗНС до 1972г.

Автор
арх. Антон Франгя /нова фасада - 1926г./
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес