Година на построяване
1906 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищно-търговска сграда на Саул Камбосев - офицер: майор, търговец. Сградата е проектирана през 1906 г. от арх. Атанас Несторов на мястото на стара турска къща. Известна е била в миналото като хотел и ресторант „Булевард“.

Автор
арх. Атанас Несторов *
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес