Година на построяване
1906 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Абут Халбуни. Известна сред старите варненци като гръцки клуб или арабската сладкарница. Сградата е уникална, с богата история, запазила в голяма степен своята автентичност.

Автор
арх. Геро Геров
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес