Година на построяване
1905 г.
Кратка информация

Сградата е известна като "Базар Паруш", със собственик - търговеца Паруш Георгиев. Съществува проект за преустройство на арх. А. С. Леонкиев от 1931г., където като собственик е записан г-н Ангел Стоянов Майтарски - зъболекар.В момента функционира като административно-търговска сграда.

Автор
арх. Йосиф Шнитер
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес