Година на построяване
1910 г.
Кратка информация

Проектирана за административно-търговска сграда на Катина Ив. Мистакади-Балтаджиева.

Автор
арх. Димитър Раделия
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес