Година на построяване
1909 г.
Кратка информация

Проектирана за сграда на Българска Търговска Банка.

Автор
арх. Атанас Несторов
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес