Година на построяване
1926 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Артюн Мисаков.

Автор
арх. Стоян Доков
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Категория
Ансамблово значение
Адрес