Година на построяване
1927 г. - пристройка и надстройка
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Джон П. Золас.

Автор
арх. Никоай Хорозов
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес