Година на построяване
1925 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Агисалай Зафиров.

Автор
арх. Стефан В. Попов
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес