Година на построяване
1930 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Васил Димитров Кочев и Благой Василев Димитрова.

Автор
арх. Стоян Доков
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес