Година на построяване
1926 г.
Кратка информация

Има данни, че първата къща е проектирана за д-р Пашаян през 1902г. През 1915г. е бомбардирана и през 1925г. арх. Стефан В. Попов проектира "една нова двуетажна къща на г-н Дамян Георгиев". В момента функционира като частна жилищно-търговска сграда.

Автор
арх. Стефан В. Попов
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес