Година на построяване
1906 г.
Кратка информация

Проектирана за Хотел "Париж" през 1906 година от софийския архитект Геро Геров. Сградата е собственост на Риза бей Халилов. Няколко години по-късно ютия предизвиква пожар и вторият етаж изгаря. Скоро сградата е въстановена и надстроена с трети етаж от наследниците на Риза бей. Проектант е арх. Дабко Дабков от 1910г.През тридесетте години в сградата се е намирала най-луксозната сладкарница “Париж” със собственик Димитър Маринов. След 1944 година сградата е национализирана и използвана от Втори милиционерски участък. След промените отново запазва функциите си на полицейско управление. След дълъг период на безстопанственост, сградата е закупена от частен собственик и в момента се реализира проект за реставрация и адаптация. Сградата има жилищно-търговска функция.

Автор
арх. Геро Геров и арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
В процес на реставрация / адаптация
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес