Година на построяване
1909 г.
Кратка информация

* Проектирана за Хотел "Италия" на братя Азизови.

Автор
арх. Атанас Несторов *
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес