Година на построяване
1922 г.
Кратка информация

На мястото на съществуваща сграда през 1922г. арх. Д. Дабков проектира Пристройка и преустройство в жилищна сграда на Константин Бойчев - фармацефт.

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес