Година на построяване
1927 г.
Кратка информация

Проектирана за Жилищно-търговска сграда на Ламбо Ил. Калчев.

Автор
арх. Антон Франгя
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес